ako

Dystrybutor w Polsce

cr
Fotel2
imgp90s1
index_08
sopot

Masz pytania:- KONTAKT

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków
 używania.

akoan

Szybka wysyłka w całym kraju

Nowe zasady dotyczące cookies.

FARBY    LAKIERY    IMPREGNATY   MIERNIKI

 KONTAKT ZAMÓWIENIA

WYBÓR SYSTEMU MALARSKIEGO

W zależności od narażenia na czyniki korozyjne i oczekiwanego okresu trwałości stworzono propozycje systemów malarskich- farb podkładowych i nawierzchniowych, o określonej grubości, które dobrze sprawdzają się w określonym środowisku i na konkretnym podłożu.

Aby ułatwić wybór środowiska podzielono kategorie korozyjności atmosfery na 5 kategorii od C1- środowisko bardzo czyste bez kondensacji wilgoci poprzez  C2, C3, C4, do środowisk C5-I oraz  C5-M - odpowiednich do obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza gazami korozyjnymi takimi jak tlenki siarki i azotu, o ciągłej zawartości pary wodnej i jej kondensacji oraz obszarów z dużym występowaniem soli NaCl- czynnika bardzo korozyjnego.

Dla zanurzenia lub zakopania w gruncie utworzono kategorie Im1 - Im3.
 Istnieje także osobna kategoria dla systemów narażonych szczególnie na intensywne ścieranie mechaniczne.

Dla powierzchni narażonych na podwyższoną temperaturę dostępne są systemy specjalne.

Dla podłoży trudnoprzyczepnych takich jak aluminium, ocynk lub stale nierdzewne i wysokostopowe polecamy specjalne systemy farb o doskonałej przyczepności do podłoża.

Szczegółowy spis systemów malarskich Tikkurila Coatings dostępny jest tutaj

Prace przygotowawcze podłoża stalowego przed dalszym zabezpieczeniem decydują o trwałości metalu i samej powłoki malarskiej. W procedurach postępowania znajdują się odniesienia do następujących stopni przygotowania podłoża :

Stopnie przygotowania podłoża (wg PN-EN ISO 8501-1:2008)

St

Przygotowanie powierzchni z użyciem narzędzi ręcznych i z napędem mechanicznym, czyli:
skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie, itp. Przed przystąpieniem do oczyszczenia należy usunąć
mechanicznie (za pomocą ścinania lub dłutowania) grube warstwy rdzy. Należy również usunąć
widoczny olej, smar i pył. Po oczyszczeniu powierzchnię należy oczyścić z pyłów i odpadów, a
następnie dokładnie umyć wodą pod ciśnieniem (korzystnie z dodatkiem detergentu)

St 1

Lekkie przeszczotkowanie powierzchni. Cała powierzchnia przeszczotkowana dwukrotnie -
ruch szczotki tam i z powrotem.

St 2

Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo
przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.

St 3

Wymagania tak jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze
metalicznego połysku (od metalowego podłoża).

Sa

Przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej. Przed obróbką należy
usunąć mechanicznie (za pomocą ścinania lub dłutowania) grube warstwy rdzy. Należy również
usunąć widoczny olej, smar i pył. Po obróbce powierzchnię należy oczyścić z pyłów i odpadów

Sa 1

Zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może
być oleju, smaru, pyłu ani słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych
zanieczyszczeń.

Sa 2

Gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie
może być oleju, smaru, pyłu, większych śladów zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych
zanieczyszczeń. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia silnie przylegają.

Sa 2,5

Bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni
nie może być oleju, smaru, pyłu, zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń.
Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków

Sa 3

Obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej. Na oglądanej bez powiększenia
powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych
zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

 

    Różne kategorie i przykłady środowiska dla klimatu umiarkowanego wg PN EN ISO 12944 przedstawia poniższa tabela:

Kategoria korozyjności

Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego

Na zewnątrz

Wewnątrz

C 1 bardzo mała

Ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy, szkoły, hotele.

C 2 mała

Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie.

Budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.

C 3 średnia

Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie S02. Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.

Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary.

C 4 duża

Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.

Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe statków i łodzi.

C 5 - l    bardzo duża (przemysłowa )

Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

C 5 - M   bardzo duża
( morska )

Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.

Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Podwyższona temperatura, chemikalia

Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie stalowe narażone na działanie wysokiej temperatury, chemikaliów itp. np paleniksa, odprowadzenia spalin, kominy, rurociągi technologiczne o podwyższonej temperaturze.

Zanurzenie w wodzie lub zakopanie w gruncie.

Kategoria

Środowisko

Przykłady środowisk i konstrukcji

Im 1

Woda słodka

Instalacje rzeczne, zakłady hydro-energetyczne.

Im 2

Woda morska lub lekko zasolona

Tereny portów z konstrukcjami, takimi jak wrota śluzy, stopnie wodne, mola, konstrukcje na morzu.

Im 3

Grunt

Podziemne zbiorniki, pale stalowe, rurociągi stalowe.

Szczegółowy spis systemów malarskich Tikkurila Coatings dostępny jest tutaj

Systemy malarskie na stal wg PN-EN ISO 12944-5:2007

Kategoria korozyjności C2

Oczekiwana trwałość systemu w latach (okres gwarancji powinien obejmować max 1/3 okresu trwałości.

Kod systemu

Rodzał powłoki malarskiej

Grubość w mikronach

K (krótka) do 5 lat

Średnia 5-15 lat

Długa powyżej 15 lat

A2.01

AK, CR, AY, PW

80

 

 

 

A2.02

120

 

 

 

A2.03

160

 

 

 

A2.06

EP, PUR

120

 

 

 

A2.07

160

 

 

 

A2.08

Zn (R) ESI

60

 

 

 

Kategoria korozyjności C3

Oczekiwana trwałość systemu w latach (okres gwarancji powinien obejmować max 1/3 okresu trwałości.

Kod systemu

Rodzał powłoki malarskiej

Grubość w mikronach

K (krótka) do 5 lat

Średnia 5-15 lat

Długa powyżej 15 lat

A3.01

AK, CR, AY, PW

80

 

 

 

A3.02

160

 

 

 

A3.03

200

 

 

 

A3.07

EP, PUR

120

 

 

 

A3.08

160

 

 

 

A3.09

200

 

 

 

A3.10

Zn (R), EP, PUR

60

 

 

 

A3.11

160

 

 

 

Kategoria korozyjności C4

Oczekiwana trwałość systemu w latach (okres gwarancji powinien obejmować max 1/3 okresu trwałości.

Kod systemu

Rodzał powłoki malarskiej

Grubość w mikronach

K (krótka) do 5 lat

Średnia 5-15 lat

Długa powyżej 15 lat

A4.02

AK, CR, AY, PW

200

 

 

 

A4.03

240

 

 

 

A4.04

200

 

 

 

A4.05

EP, PUR

240

 

 

 

A4.08

240

 

 

 

A4.09

280

 

 

 

A4.13

Zn (R), EP, PUR

160

 

 

 

A4.14

200

 

 

 

A4.15

240

 

 

 

Kategoria korozyjności C5-I

Oczekiwana trwałość systemu w latach (okres gwarancji powinien obejmować max 1/3 okresu trwałości.

Kod systemu

Rodzał powłoki malarskiej

Grubość w mikronach

K (krótka) do 5 lat

Średnia 5-15 lat

Długa powyżej 15 lat

A5I.01

EP, PUR

200

 

 

 

A5I.02

320

 

 

 

A5I.03

300

 

 

 

A5I.04

Zn(R), ESI, EP, PUR

240

 

 

 

A5I.05

320

 

 

 

Kategoria korozyjności C5-M

Oczekiwana trwałość systemu w latach (okres gwarancji powinien obejmować max 1/3 okresu trwałości.

Kod systemu

Rodzał powłoki malarskiej

Grubość w mikronach

K (krótka) do 5 lat

Średnia 5-15 lat

Długa powyżej 15 lat

A5M.01

EP, PUR

300

 

 

 

A5M.02

320

 

 

 

A5M.03

400

 

 

 

A5M.04

Zn(R), ESI, EP, PUR

500

 

 

 

A5M.05

240

 

 

 

A5M.06

320

 

 

 

Kategoria korozyjności Im-1, Im-2, Im-3

Oczekiwana trwałość systemu w latach (okres gwarancji powinien obejmować max 1/3 okresu trwałości.

Kod systemu

Rodzał powłoki malarskiej

Grubość w mikronach

K (krótka) do 5 lat

Średnia 5-15 lat

Długa powyżej 15 lat

A6.01

Zn(R), ESI, EP, PUR

360

 

 

 

A6.02

540

 

 

 

A6.03

380

 

 

 

A6.04

500

 

 

 

A6.07

450

 

 

 

A6.08

800

 

 

 

A6.09

400

 

 

 

A6.10

600

 

 

 

Zn(R) -farba o wysokiej zawartości cynku, ESI- etylokrzemian, AK- spoiwo alkidowe, CR - spoiwo chlorokauczukowe,  AY- spoiwo akrylowe, PW- spoiwo poliwinylowe, EP- spoiwo epoksydowe,  PUR- spoiwo poliuretanowe

<