ako

Dystrybutor w Polsce

cr
Fotel2
imgp90s1
index_08
sopot

Masz pytania:- KONTAKT

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków
 używania.

akoan

Szybka wysyłka w całym kraju

Nowe zasady dotyczące cookies.

FARBY    LAKIERY    IMPREGNATY   MIERNIKI

 KONTAKT ZAMÓWIENIA

DEFINICJE:

Użyte skróty oznaczają:

P.H.U. AKO - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe “AKO”

serwis - zbiór stron internetowych w domenie (domenach) i subdomenach,  której (których) właścicielem jest PHU “AKO”

karta katalogowa- informacje techniczne o wyrobie dla użytku klientów

Używanie niniejszego serwisu, pobieranie z niego jakichkolwiek danych, ich gromadzenie i przetwarzanie, oznacza akceptację i zrozumienie poniższych warunków. W razie niezrozumienia i braku akceptacji poniższych warunków proszę nie pobierać, nie gromadzić i nie przetwarzać żadnych informacji pochodzących z tego  serwisu.

 1. Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe znajdujące się w niniejszym serwisie są  własnością swoich prawnych właścicieli.
 2. P.H.U “AKO nie jest podmiotem uprawnionym z prawa ochronnego zastrzeżonych znaków towarowych.
 3. P.H.U. “AKO” nie jest w żaden sposób powiązanie z właścicielami zastrzeżonych znakow towarowych występującycyh w tym serwisie, nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.
 4. Zastrzeżone znaki towarowe użyte są tylko informacyjnie w celu identyfikacji towarów i dla potrzeb nabywców, zgodnie z art. 155 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami.
 5. Obrazy kolorystyk Tikkurila zamieszczone są tylko w celu informacyjnym identyfikacji kolorów dla potrzeb nabywców. UWAGA:  Z uwagi na specyfikę wyświetlania obrazu na monitorze, różne ustawienia kontrastu, jasności i temperatury barwowej, niniejsze skany wzorników przedstawiają kolory, które mogą różnić się od odcieni uzyskanych z mieszalnika. Przy wyborze koloru prosimy zapoznać się z papierowymi wersjami wzorników kolorów, które dostępne są w naszej ofercie lub w punktach sprzedaży.
 6. Produkty przygotowane i wyprodukowane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to przede wszystkim farb, lakierów i impregnatów kolorowanych wg wybranego przeze klienta koloru.  Towar musisz odesłać na własny koszt, w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem!
 7. Karty katalogowe zamieszczone są na podstawie art. 156 ust.1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami w celu informacyjnym dla nabywców.
 8. Strona ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi P.H.U. AKO nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.
 9. P.H.U. AKO występuje wyłącznie jako sprzedawca towarów wymienionych w tym serwisie.
 10. P.H.U. AKO nie jest producentem żadnych towarów wymienionych w tym serwisie.
 11. Serwis nie jest stroną producenta (producentów)  towarów.
 12. Dostęp do niektórych lub wszystkich stron ninejszego serwsiu może być chroniony hasłem, ograniczony lub logowany dla pewnej grupy użytkowników. Niektóre pliki pdf zawarte w niniejszym serwisie mogą być zabezpieczone przed modyfikacją.
 13. Prawa autorskie zastrzeżone.

Komunikat został wdrożony w odpowiedzi na nowe prawo telekomunikacyjne www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445.

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies

Cookies (ciasteczka) mogą być przez nas lub naszych partnerów używane w celu:

- zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji (np. naciśnięcie "ok" spowoduje zapisanie ciasteczka które będzie blokowało ten komunikat)
- zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych i dostępnych na nich narzędzi
- zapamiętywania zawartości danych w formularzach (i np koszyka w sklepie), aby nie było konieczne ich ponowne wypełnianie
- utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi się logować na każdej podstronie serwisu
- umożliwienia dokonania rozliczeń programów partnerskich i partnerów
- lepszego dopasowania reklam zarówno tematycznie (wcześniej odwiedzane strony) jak i geograficznie

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Szczegółowe informacje o polityce prywatności i cookies naszych partnerów są dostępne na ich stronach internetowych:
Google Analytics

Informacje jak można zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce znajdziesz na tej stronie internetowej. Zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowości w działaniu naszego serwisu.

Informacja o Danych Osobowych posiadanych przez AKO

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. "AKO" Ardalion Michalak ul. Chabrowa 71 lok. 10  Gdynia 81-079
NIP 589-116-09-88. Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

·         dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego

·         dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej

·         dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz   
          przedmiotów obrotu handlowego

·         dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy

·         umowy dotyczące naszej współpracy

·         korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracyJak przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników AKO

Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Pouczenie o prawach:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres biuro@lakiery.info , telefon +48 58 698 75 85 lub korespondencyjnie na adres PHU "AKO" ul. Chabrowa 71 /10 Gdynia 81-079

Gwarancja / rękojmia.

1. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży na sprzedawane, nowe wyroby

2. Gwarancja dotyczy wyłącznie braków jakości  produktów spowodowanych wadą materiałową, wadliwą konstrukcją lub złym montażem oraz uszkodzeń powstałych podczas prawidłowej eksploatacji sprzętu.

4. Czas trwania gwarancji będzie ulegał przedłużeniu o czas naprawy urządzenia w przypadku nie zachowania terminu naprawy.

5. Gwarancji nie podlegają? uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaś?ciwej – niezgodnej z instrukcją? obsł?ugi eksploatacyjnej.

6. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami, na podstawie art . 558 par. 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

7. Produkty przygotowane i wyprodukowane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to w szczególności zakolorowanych farb, lakierów i impregnatów.

8. Towar musisz odesłać na własny koszt. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem!

9. Za nieuzasadnione reklamacje kosztami naprawy zostanie obciążony użytkownik.

10. W przypadku odpłatnej naprawy pogwarancyjnej, gwarancja na jej prawidłowe wykonanie wynosi 6 miesięcy (w szczególności naprawy płyty głównej). Sondy pomiarowe, elementy odczytujące (w szczególności czujniki pola, temperatury, wilgotności ) po naprawie odpłatnej objęte są gwarancją 3- miesięczną.

11. Dokonywanie napraw we własnym zakresie, w nieautoryzowanych zakładach bez zgody i wiedzy gwaranta w okresie trwania gwarancji, powoduje jej utratę.

12. Warunki gwarancji mogą być zmienione tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

13. Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje skutków usterki tj. kosztów przestoju w pracy, strat w zyskach, szkód wyrzą?dzonych osobom trzecim, zniszczenia cudzej własności, skutków nie wywiązania się z umów, itp.

14. Sprzedawca (P.H.U."AKO") nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej.

15. O wszystkich usterkach i wadach powstałych podczas użytkowania należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.

 


Gdynia 24.01.2019

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

<