ako

Dystrybutor w Polsce

cr
Fotel2
imgp90s1
index_08
sopot

Masz pytania:- KONTAKT

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków
 używania.

akoan

Szybka wysyłka w całym kraju

Nowe zasady dotyczące cookies.

FARBY    LAKIERY    IMPREGNATY   MIERNIKI

 KONTAKT ZAMÓWIENIA

Farby odblaskowe- fluorescencyjne i świecące w ciemności- luminescencyjne

 

 FLUO- kolorowe farby odblaskowe (fluorescencyjne), akrylowe lub ftalowo-karbamidowe służą do różnorakich zastosowań.

Najczęściej stosowane są do oznaczeń ostrzegawczych i reklamy wizualnej.  Przeznaczone są na różne podłoża i różne warunki eksploatacji.
 Emitują światło odbite w UV lub po dodaniu kulek szklanych w innych zakresach- w świetle widzialnym. W świetle lamp ultrafioletowych świeci intensywnym kolorem bez żadnych dodatków.

Efekt odblaskowy poza światłem UV np w  świetle dziennym, zwykłym oświetleniu sztucznym, uzyskuje się przez dodanie do farby proszku z kulek szklanych, lub posypanie tymi perełkami mokrej powierzchni farby, tuż po jej naniesieniu na podkład biały lub czarny.

Do zastosowania zewnętrznego zalecamy stosowanie farby opartej na spoiwie poliuretanowym- najwyższa odporność na ścieranie i UV lub akrylowym- elastyczna powłoka zalecana na m.in. podłoża np. drewniane


 Istotą fluorescencji jest pochłanianie - przez częściowo transparenty pigment farby - pełnego spektrum światła białego i emisja określonej długości fali, np.: żółtej lub czerwonej w otoczce ultrafioletu UV.  Wymusza to konieczność zastosowania podkładu białego lub czarnego, a nie podkładu dowolnego koloru. Pigment fluorescencyjny jest wrażliwy na światło słoneczne i musi być chroniony filtrami UV przed przedwczesnym blaknięciem - najlepiej jak pozwala obecny stan techniki w tej mierze. Podłoże pod farby fluorescencyjne musi być gruntowane dla uzyskania jak największej przyczepności i wytrzymałości nanoszonych kolejno powłok malarskich.

 

LUMI  przeznaczony jest do malowania oznaczeń„ ewakuacyjnych w obiektach, tabliczek p.poż, reklam, znaków ostrzegawczych, akcesorii wędkarskich, wystrojów dyskotek, itp. na metalu, drewnie, szkle, betonie, PCV i po próbie przyczepności na innych tworzywach, np. polistyrenie, foliach poliolefin, PE PET PP itp
Farba stanowi zawiesinę pigmentu luminescencyjnego w wysokowiskozowym roztworze modyfikowanych żywic akrylowych w rozcięczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba daje transparentnie powł‚oki o niewielkim połysku z racji rozproszenia światł‚a na kryształkach luminofora. Luminescencja polega na świeceniu w ciemnoś¡ci po usunięciu źródła światła następuje emisja światła  określonej długości fali - ok. 530nm pobranego po uprzednim naświetleniu zgodnie z normą  PN-92/N-01256/01 i  DIN 67510.

Powyższe wyroby  nie są produkowane przez producenta Tikkurila
 

Karta kolorów wyrobów fluorescencyjnych. Dostępny jest także kolor biały świecący światłem białoniebieskim w UV lub odbitym - po dodaniu kulek szklanych.

Fluorol-karta kolorow
<