ako

Dystrybutor w Polsce

cr
Fotel2
imgp90s1
index_08
sopot

Masz pytania:- KONTAKT

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków
 używania.

akoan

Szybka wysyłka w całym kraju

Nowe zasady dotyczące cookies.

FARBY    LAKIERY    IMPREGNATY   MIERNIKI

 KONTAKT ZAMÓWIENIA

POWŁOKI OCHRONNE DO BETONU

Beton jest materiałem wrażliwym na korozję mechaniczną i chemiczną, łatwo ulega pękaniu i kruszeniu oraz zabrudzeniu i niszczeniu przez chemikalia, wodę itp. dlatego ważne jest jego prawidłowe zabezpieczenie.
Od powłok na podłoża betonowe wymagamy dużej odporności na ścieranie, oraz czynniki chemiczne. Farby te pomagają także w utrzymaniu czystości, lepszym oświetleniu miejsca pracy podnosząc komfort pracowników. Dzięki wymienionym niżej produkom możemy uzyskać także ciekawe efekty kolorystyczne.

centro04b

 

Powłoki ochronne dla posadzek betonowych

Wyrób

Średnia grubość warstwy suchej

Zastosowanie

 

 

 

A. Środki wiążące pył
1.2 x Temafloor Fluat

2. Wyroby impregnujące
- rozpuszczalnikowy- lub wodorozcieńczalny 2-składnikowy lakier epoksydowy
- utwardzany wilgocią lakier poliuretanowy
1-2 x Fontecoat FL Clear
1 - 2 x Temafloor 25 lub Fontedur FL Matt lakier do betonu


0 mm< 0.02 mm

Środki wiążące pył w pomieszczeniach przemysłowych, magazynach, wielopoziomowych garażach.

Posadzki narażone na umiarkowane obciążenia w obiektach przemysłowych i magazynowych oraz impregnacja przeciwpyłowa.

 

 

 

B1 Rozpuszczalnikowe epoksydowe farby uniwersalne
Temacoat GPL, Temacoat LB70,
Temacoat RM40 - opis zastosowania

0.04 - 0.1 mm

Stare i nowe posadzki betonowe narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i magazynowych. Dłuższe czasy żywotności mieszanki.
Malowanie starych i nowych basenów kąpielowych.

B2. Rozpuszczalnikowe farby i lakiery
- 2-składnikowa farba epoksydowa
2 - 3 x Fontecoat FL 100


2 - 3 x Temafloor 50 epoxy paint
 

0.04 - 0.1 mm

Stare i nowe posadzki betonowe narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i magazynowych.
Malowanie starych i nowych basenów kąpielowych.

 

 

 

C. Bezrozpuszczalnikowe farby, lakiery i powłoki
2 x Temafloor 150 farba epoksydowa
2 x Temafloor 210 lakier epoksydowy
1 - 2 x Temafloor 220 lakier epoksydowy

Posadzki mozaikowe:
2 x Temafloor 150 farba epoksydowa + płatki mozaikowe, 30 g/m2
1 - 2 x Temafloor 210 lakier epoksydowy
1 - 2 x Temafloor 200 lakier epoksydowy
1 x Temafloor P 300 powłoka epoksydowa

0.1 - 0.5 mm

Stare i nowe posadzki betonowe narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i magazynowych.

Stare i nowe posadzki betonowe narażone na działanie umiarkowanych i ciężkich obciążeń mechanicznych w sklepach, pomieszczeniach wystawienniczych, piwnicach, maszynowniach.

Stare i nowe posadzki betonowe narażone na działanie umiarkowanych i ciężkich obciążeń mechanicznych i chemicznych. Obiekty produkcyjne i magazynowe, korytarze.

 

 

 

D. Specjalna powłoka na zewnątrz System Temafloor 6
1 – 2 x gruntowanie powierzchni betonowej lakierem epoksydowym Temafloor 200, Temafloor 400, Temafloor 220
1 – 2 x gruntowanie powierzchni stalowej farbą epoksydową Temabond ST 200
1 x zasypka z piasku kwarcowego 0,4 – 0,8 mm
1 x Temafloor PU powłoka poliuretanowa + piasek kwarcowy 0,4 – 0, 8 mm
1 x zasypka z piasku kwarcowego 0,4 – 0,8 mm lub 0,6 – 1,2 mm
1 x Temafloor PU UV powłoka poliuretanowa
 

1.0 - 4.0 mm

Nawierzchnia może być stosowana jako warstwa izolacyjna i nawierzchniowa na elementach konstrukcji obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszym oraz ruchem kołowym a w szczególności na:
• kładkach dla pieszych
• kładkach pieszo-jezdnych
• chodnikach mostowych
• parkingach samochodowych
• rampach.

 

 

 

E. Powłoki typu "beton epoksydowy"
1 - 2 x Temafloor 400 lakier epoksydowy
1 x Temafloor 4000 powłoka epoksydowa
1 - 2 x Temafloor 400 lakier epoksydowy

> 3.0 mm

Stare i nowe posadzki betonowe narażone na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach branży przemysłowej i chemicznej oraz w przemyśle spożywczym.

 

 

 

F. Powłoki przewodzące prąd
1 x Temafloor 200
1 x Temafloor ESD Primer
1 x Temafloor ESD

1.5 - 2.0 mm

Posadzki betonowe narażone na duże obciążenia mechaniczne w przemyśle przetwórczym i elektrycznym, gdzie wymagane jest przewodnictwo prądu zgodne z normą IEC 61340-5-1.

Powłoki ochronne na ściany i sufity

Obciążenia na jakie narażone są powierzchnie, przykłady użytkowania

System ochronny

Zalecana grubość powłoki

 

 

 

Intensywne użytkowanie, brud
Klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia biurowe, sklepy, magazyny, obiekty przemysłowe, warsztaty naprawcze, itp. Ściany i sufity narażone na uderzenia i zabrudzenia. Wymagana możliwość mycia.

Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi:
1 x Fontex AC 45 akrylowa farba nawierzchniowa

ok. 100 µm

 

 

 

Wilgoć, intensywne użytkowanie, brud
Szatnie i umywalnie, mleczarnie, obiekty w fabrykach przetwórstwa spożywczego, fermy hodowlane, itp. Ściany z barierą wilgotnościową, częste mycie.

Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi:
1 x szpachla Presto LV filler
1 - 2 x Luja powłoka antywilgotnościowa
1 x Luja farba nawierzchniowa

100 - 150 µm

 

 

 

Bariera wilgotnościowa, obciążenia chemiczne
Pomieszczenia wilgotne, np. papiernie, pomieszczenia produkcyjne w obiektach branży chemicznej, myjnie samochodowe itp., ściany i sufity narażone na obciążenia chemiczne.

(jeżeli to konieczne -1 x szpachla Presto LV filler)
1 x Temachlor 40 *)
1 - 2 x Temachlor 40 farba chlorokauczukowa

Lub:
(jeżeli to konieczne -1 x szpachla Presto LV filler)
1 x Temacoat RM 40 *)
1 x Temacoat RM 40 farba epoksydowa

200 - 250 µm

 

 

 

Miejsca, w których szczególnie wymagana jest higiena i czystość pomieszczeń np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym.

1 x Temaline FW *)
1 x Colofill szpachla epoksydowa
1 x Temaline FW powłoka epoksydowa

400 - 500 µm

*) Pierwsza warstwa powinna być rozcieńczona ok.30%.

Powłoki ochronne dla betonowych zbiorników, silosów i basenów

Obciążenia na jakie narażone są powierzchnie, przykłady użytkowania

System ochronny

Zalecana grubość powłoki

 

 

 

Zanurzenie w ziemi lub wodzie

3 x Tematar TFA *) farba epoksydowa

ok. 300 µm

 

 

 

Baseny kąpielowe, itp.

3 x Temafloor 50 *) farba epoksydowa
Lub:
3 x Temacoat GPL *) farba epoksydowa

lub Temacoat LB70- atest PZH

150 - 200 µm

 

 

 

Narażenie na uderzenia
Silosy, itp.

2 x Temaline EP 500 *) powłoka epoksydowa

ok. 400 µm

 

 

 

Obciążenia chemiczne w zanurzeniu
Zbiorniki i baseny w oczyszczalniach ścieków, elewatory, silosy na kiszonkę itp.

2 x Temaline BL *) powłoka epoksydowa

400 - 500 µm

 

 

 

Zbiorniki na wodę pitną, ziarno, artykuły spożywcze, itp.
Powierzchnie wewnętrzne zbiorników i silosów narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

2 x Temaline FW *) powłoka epoksydowa atest PZH do wody pitnej

400 - 500 µm

*) Pierwsza warstwa powinna być rozcieńczona ok.30%.

Więcej informacji na temat właściwości farb, sposobów nakładania i zalecanego stosowania zawartych jest w kartach technicznych odpowiednich wyrobów lub w opisie przygotowanym przez technologa.

 

<