ako

Dystrybutor w Polsce

cr
Fotel2
imgp90s1
index_08
sopot

Masz pytania:- KONTAKT

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków
 używania.

akoan

Szybka wysyłka w całym kraju

Nowe zasady dotyczące cookies.

FARBY    LAKIERY    IMPREGNATY   MIERNIKI

 KONTAKT ZAMÓWIENIA

ŚRODOWISKO O ŚREDNIEJ KATEGORII KOROZYJNOŚCI- C3

o- znacza trwałość sysemu
s- Tikkurila Coatings Oy zaleca
OK- Systemy oznaczone tym symbolem spełniają wymogi Dyrektywy o LZO (VOC) 2004/42/UW na rok 2007 i może byc stosowany do malowania nowych i remontowanych powierzchni oraz budynków do dnia 31.12.2009.
Trwałość L-niska do 5 lat, M- średnia 5-15 lat i H- powyżej 15 lat Trwałość nie jest okresem gwarancji.
Jest to określenie techniczne pomagające ustalić plan renowacji i napraw.

 

Kategoria korozyjności C 3

Średnia agresywność atmosfery.

Zewnątrz

Środowisko miejskie i przemysłowe, umiarkowane zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki. Rejony przybrzeżne o małym zasoleniu.

Wewnątrz

Pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielekim zanieczyszczeniu powietrza, np. wytwórnie żywności, pralnie, browary, mleczarnie.

 

Systemy alkidowe:

Kod systemu

Systemy malowania
Oznaczenie systemu malowania SFS-EN ISO 12944-5

Trwałość

KŚD

Przygotowanie powierzchni

Miejsce malowania

Połysk

DFT

VOC

TA21

TEMAPRIME AB - TEMALAC AB 70
TA21-S3.03 (AK160/3-FeSt2


o

 

 


St2


Teren


70


160 µm

 

TA13

TEMAPRIME EE - TEMALAC FD 50
TA13-S3.04 (AK160/2-FeSa2½)
 

 


s

 

Sa2½

Warsztat

50

160 µm

 

TA12

TEMAPRIME EE - TEMALAC FD 80
TA12-S3.04 (AK160/3-FeSa2½)

 


s

 

Sa2½

Warsztat

80

160 µm

OK

TA31

TEMAPRIME EUR - TEMALAC FD 50
TA31-S3.04 (AK160/2-FeSa2½)

 


o

 

Sa2½

Warsztat

50

160 µm

OK

Właściwości: Umiarkowana odporność mechaniczna, dobra odporność atmosferyczna. Np. maszyny i urządzenia, konstrukcje budowlane, drzwi i ramy.


 

Systemy wodorozcieńczalne:

Kod systemu

Systemy malowania
Oznaczenie systemu malowania SFS-EN ISO 12944-5

Trwałość

KŚD

Przygotowanie powierzchni

Miejsce malowania

Połysk

DFT

VOC

TF15

FONTECRYL 10 - FONTECRYL 50
TF15-S3.12 (AY160/3-FeSa2½)

 


o

 

Sa2½

Warsztat/Teren

50

160 µm

OK

 

Właściwości: Umiarkowana odporność mechaniczna, niska emisja LZO. Np. maszyny i urządzenia, konstrukcje budowlane, drzwi i ramy.


 


Systemy epoksydowe:

Kod systemu

Systemy malowania
Oznaczenie systemu malowania SFS-EN ISO 12944-5

Trwałość

KŚD

Przygotowanie powierzchni

Miejsce malowania

Połysk

DFT

VOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE12

TEMACOAT GPL-S PRIMER - TEMACOAT GS 50
TE12-S3.16 (EP120/2-FeSa2½)
TE12-S3.17 (EP160/2-FeSa2½)
TE12-S3.18 (EP200/2-FeSa2½)


oo
s

Sa2½
-"-
-"-

Warsztat/Teren
-"-
-"-

50
-"-
-"-

120 µm
160 µm
200 µm

 

 

TE10

TEMACOAT GPL-S PRIMER - TEMACOAT GPL
TE10-S3.16 (EP120/2-FeSa2½)
TE10-S3.17 (EP160/2-FeSa2½)
TE10-S3.18 (EP200/3-FeSa2½)


oo
s

Sa2½
-"-
-"-

S/F
-"-
-"-

70
-"-
-"-

120 µm
160 µm
200 µm

 

 

Właściwości: Dobra odporność mechaniczna, kredowanie w warunkach zewnętrznych. Np. konstrukcje budowlane, platformy oraz sieci rurociągów.

 

Systemy poliuretanowe:

Kod systemu

Systemy malowania
Oznaczenie systemu malowania SFS-EN ISO 12944-5

Trwałość

LMH

Przygotowanie powierzchni

Miejsce malowania

Połysk

DFT

VOC

 

TP20

TEMACOAT GPL-S PRIMER - TEMADUR 50
TP20-S3.16 (EPPUR120/2-FeSa2½)
TP20-S3.17 (EPPUR160/2-FeSa2½)
TP20-S3.18 (EPPUR200/3-FeSa2½)


oo
s

Sa2½
-"-
-"-

Warsztat/Teren
-"-
-"-

50
-"-
-"-

120 µm
160 µm
200 µm

 

 

TP49

TEMAZINC 88 - TEMACOAT GPL-S PRIMER - TEMADUR 50
TP49-S3.21 (EPZn(R)EPPUR160/3-FeSa2½)

 

 o

Sa2½

Warsztat

50

160 µm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości: Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dobra odporność mechaniczna. Np. konstrukcje budowlane, platformy, maszyny i urządzenia.

 

<